Nyereményjátékok és ingyenes termékminták

 

Szombathely

Szombathely
Nagyításhoz kattintson a képre!
 
 

Szomathely az ország nyugati részén fekvő Vas megye székhelye, 80 ezer lakossal. Régészeti kutatások bizonyítják, hogy a város a Kárpát-medence legrégebbi folyamatosan lakott városi rangú települése.


Az ország nyugati részén lévő Vas megye székhelye Szombathely. A város lakói méltó módon ápolják a római kori emlékeket, és arról is rendszeresen megemlékeznek, hogy a hagyomány szerint itt született a későbbi tours-i püspök, Szent Márton. Úgy tartják, Márton szülőházának alapjaira épült a mai Szent Márton-templom. Szombathely 1777 óta püspöki székhely, és ehhez illően nagyon sok keresztény műemlék van a városban. A püspöki palota épületében kapott helyet az egyháztörténeti múzeum és kincsestár. A székesegyházban több Maulbertsch-festmény látható.

LÁTNIVALÓKA Főtér


A történelmi belváros szerkezetében máig őrzi középkori formáját. A Fő tér, korábban piactér adott helyet több évszázadon keresztül a szombathelyi heti és országos vásároknak. Innen is kapta nevét a település: Szombathelyen szombaton tartották a heti vásárokat. A közkedvelt teret számos műemléképület ékesíti (Pl. a híres színésznő Márkus Emília és az egykori igazságügy miniszter Horváth Boldizsár lakóháza, de itt találhatjuk meg Joyce kedvenc regényhőse, Leopold Bloom szülőházát is). 2000-ben helyezték át a Fő térre az egykor a pestis járvány emlékére állított neogótikus Szentháromság szobrot, melyen a város nyitott kapukat ábrázoló címere látható. Érdemes betérni az OTP bankfiókjába is, ahol az üvegpadló alatt az egykori Savaria római korból származó maradványai tekinthetők meg.

Székesegyház

Szily János püspök építtette a lebontott vártemplom és várpalota helyén, római maradványokon Magyarország harmadik legnagyobb templomát, amely Hefele Menyhért fő műve. Alaprajza latin kereszt alakú, megnyújtott szentélyrésszel, rövid kereszthajószárnyakkal. Itt ismételte meg Kunc Adolf és Eötvös Loránd a Föld forgását bizonyító ingakísérletet. A II. világháborúban a várost ért bombatámadás során a Székesegyház súlyosan megsérült, a csodálatos mennyezeti freskóknak és oltárképeknek csak csekély hányadát sikerült megmenteni. A Székesegyház szakaszos restaurálása napjainkban is tart.

Járdányi Paulovics István Romkert

Savaria maradványainak legnagyobb egybefüggő részletét a Romkert tárja a látogatók elé. A Romkertben végzett ásatások során 1-4. századi és középkori épületmaradványok kerültek a felszínre: császári palota, közfürdő, vámház, Mercurius-szentély, továbbá műhelyek, fazekaskemencék, római útmaradványok, mozaikfelületek és vár. Legértékesebb része a palotakomplexum. Hatalmas csarnokát egykor mozaikpadló takarta, mely mai töredékes állapotában is Pannónia legnagyobb egybefüggő mozaikfelülete. A 2001-ben megnyílt új állandó kiállítás az egykori fazekasnegyedből és Savaria territóriumán előkerült fontosabb leleteket mutatja be.

Megyeháza

A barokk stílusú épületet 1775-79 között emelték, mai homlokzatát Hauszmann Alajos tervezte. Ma itt működnek a Megyei Közgyűlés hivatalai.

Zsinagóga


Ludwig Schöne tervezte keleti és romantikus elemek felhasználásával az egykori zsidótemplomot, mely 1975 óta hangversenyteremként működik. Mellette a II. világháborúban elhurcolt zsidók emlékműve látható.Szent Erzsébet templom

1360-ban az itáliai Szienai János ferences rendtársaival együtt építette fel gótikus stílusban az alapfalaiban még ma is meglévő csarnoktemplomot. Előtte a középkorban Remete Szent Antal tiszteletére emelt kórháztemplom állt itt, mellette ispotállyal. Az 1630-as években barokk stílusban építették át a templom hajóját, a szentély azonban megmaradt eredeti stílusában, mely napjainkig a város kiemelt gótikus emléke. Egyik mellékoltárán látható a fallal körülvett város legrégebbi képe is. Barokk berendezéséből említésre méltóak az oltárok és a szószék.

Szent Márton templom

A hagyomány szerint a szent szülőháza fölé épített templom valójában a Kárpát- medence egyetlen, a IV. század óta folyamatosan használt kultuszépülete. Az egykori temetőkápolna helyén már a IX. században templomot emeltek. A Szentély román kori és gótikus részleteket őriz. Az épület jelenlegi barokk formáját 1668-72 között nyerte el. A templom előtti kúton áll Rumi Rajki István szobra - Szent Márton megkereszteli édesanyját - emlékeztetve a város és leghíresebb szülöttjének kapcsolatára.

KULTÚRAEgyházmegyei Könyvtár


Templom- téri barokk épületegyüttes 1780-ban elkészült darabja a Szeminárium, mely 1790-ben kezdte meg működését. Előtte itt működött a város első nyomdája, ahol Mikes Kelemen leveleit első ízben nyomtatták ki Magyarországon. Az épület emeletén található az Egyházmegyei Könyvtár. A díszes termekben ma 70.000 kötetet őriznek. A gyűjtemény kiemelkedő darabjai a középkori kódexek és különleges ősnyomtatványok.

Sala Terrena

A Püspöki Palota földszintjén látogatható a Sala Terrena, hazánk első múzeuma, ahol az egykori középkori várban, majd Szily János püspök által gyűjtött római korból származó feliratos kövek láthatók; a köveket valaha Mátyás király is megcsodálta. A terem falait Dorffmaister Savaria antik emlékeit megörökítő freskói díszítik.

Smidt Múzeum

A ház a középkori vár délkeleti bástyájára épült. Ezekre támaszkodnak a pince, illetve az alagsor boltívei. A múzeum alapítója Dr. Smidt Lajos kórházigazgató főorvos volt, aki magángyűjteményét Szombathelynek és a megyének ajándékozta 1968-ban.

Állandó kiállítás:
Vas megyei régészeti leletek; Hadtörténeti gyűjtemény (1848-49., I. és II. Világháború; 1956., kard-, és szablyagyűjtemény a Monarchiából.); Pénz- és érmegyűjtemény; Orvostörténeti kiállítás; Üvegművészeti kiállítás; Antik, és ritka könyvek (XVI-XVIII. sz.) kiállítása; Barokk, empire, és biedermeier lakberendezési gyűjtemény; (bútorok; porcelánok, ötvösmunkák; festmények; órák; viselettörténeti kiállítással).

Szombathelyi Képtár

Az 1985-ben megnyílt Szombathelyi Képtár országos gyűjtőkörű múzeum, évente 15-20 időszaki kiállítást rendez. Törzsgyűjteményében régebbi (17-19. sz-i) darabokat is őriz, de a művek többsége 20. sz-i magyar művészekhez kötődik. Sok kép származik a 80-as évek új festészeti hullámából, de jelenleg a gyűjtés elsősorban a fiatal művészek munkáira irányul. A Képtár tulajdonát képezi a kortárs textilgyűjtemény, amelynek 2500 darabból álló anyaga főként a már 1970-óta Szombathelyhez kötődő textilbiennálék nyomán került a múzeumba.

Állandó kiállítás:
Válogatás a Szombathelyi Képtár XX. századi gyűjteményéből. A gyűjteményben fő hangsúlyt kapott az 1960-70-es évek neoavantgarde generációja, a konceptualizmus képviselői, és a 90-es évek fiatal képzőművészeinek bemutatása. A gyűjteményből kiállításra kerültek az 1920-30-as évekből Derkovits Gyula, Dési Huber István, Veszelszky Béla, Kassák Lajos és Ámos Imre művei.

Savaria Múzeum

Állandó kiállítások: "Tájak, korok, települések" - A kiállítás a Nyugat-Dunántúl föld- és élettörténetét mutatja be a séi őskőkori falu, a bronzkori Velem-szent Vid-i város és a római Savaria településeit kiemelve. A díszteremben láthatók a Jáki apostolszobrok - a késő román művészet legszebb magyarországi példái. Kőtár: Az alagsori Lapidarium legjelentősebb emlékei a capitoliumi triász szobortorzói, a fogadalmi oltárok, pogány és ókeresztény sírkövek.

Erdészeti Tudományos Intézet Kámoni Arborétuma

A Gyöngyös-patak partján fekvő 27 hektáros botanikus kertben a mérsékelt és hideg égöv fa- és cserjefajai láthatók. A gyűjtő- és megőrző tevékenység mellett az arborétum az erdészeti növénynemesítés egyik kutatóbázisa. A kert az év minden szakaszában tartogat látnivalókat, de legkedveltebb látogatási ideje a május, a Rhododendronok virágzási ideje.

Vasi Múzeumfalu

A Vasi Múzeumfalu a megye elmúlt két évszázadának paraszti életformáját, a népi építészeti kultúrát mutatja be. A skanzen 1973-as megnyitása óta 27 településről 43 építmény sikerült átmenteni és újból felépíteni. Őshonos magyar háziállatfajták betelepítése, az itt létrehozott etnobotanikai kert növényvilága, és a rendszerességgel szervezett hagyományőrző programok teszik teljessé, élő és eleven színterekké a múzeumfalu portáit.
További leírások
SZOMBATHELY
 
 
Szombathely Vas megye székhelye, Nyugat-Dunántúl meghatározó városa.
Szombathelyt Claudisu római császár alapitotta  Kr. után 43-ban Colonia Claudia Savaria ( Savaria Claudius gyarmata) néven.
A legenda szerint itt kiáltották ki császárnak Septimus Severust, de a Coloniában sokszor megfordult Marcus Aurélius és Constantinus császár is. Itt született Márton is, aki később Tours püspöke lett, s akit halála után szentté avattak.

A történelmi belváros a mai napig megőrizte középkori alakját.
Főtere egy piactér, ahol heti vásárokat tartottak. Innen kapta a nevét Szombathely, a heti vásárokat szombaton tartották.

LÁTNIVALÓK
Székesegyház
Szily János püspök építtette a lebontott vártemplom és várpalota helyén, római maradványokon Magyarország harmadik legnagyobb templomát, amely Hefele Menyhért fő műve. Alaprajza latin kereszt alakú, megnyújtott szentélyrésszel, rövid
kereszthajószárnyakkal. Itt ismételte meg Kunc Adolf és Eötvös Loránd a Föld forgását bizonyító ingakísérletet. 
A II. világháborúban a várost ért bombatámadás során a Székesegyház súlyosan megsérült, a csodálatos mennyezeti freskóknak és oltárképeknek csak csekély hányadát sikerült megmenteni. A Székesegyház szakaszos restaurálása napjainkban is tart.
Megyeháza
A barokk stílusú épületet 1775-79 között emelték, mai homlokzatát Hauszmann Alajos tervezte. Ma itt működnek a Megyei Közgyűlés hivatalai.
Szombathelyi Képtár
Az 1985-ben megnyílt Szombathelyi Képtár országos gyűjtőkörű múzeum, évente 15-20 időszaki kiállítást rendez. Törzsgyűjteményében régebbi (17-19. sz-i) darabokat is őriz, de a művek többsége 20. sz-i magyar művészekhez kötődik. Sok kép származik a 80-as évek új festészeti hullámából, de jelenleg a gyűjtés elsősorban a fiatal művészek munkáira irányul. A Képtár tulajdonát képezi a kortárs textilgyűjtemény, amelynek 2500 darabból álló anyaga főként a már 1970-óta Szombathelyhez kötődő textilbiennálék nyomán került a múzeumba.

Állandó kiállítás: Válogatás a Szombathelyi Képtár XX. századi gyűjteményéből.


A gyűjteményben fő hangsúlyt kapott az 1960-70-es évek neoavantgarde generációja, a konceptualizmus képviselői, és a 90-es évek fiatal képzőművészeinek bemutatása. A gyűjteményből kiállításra kerültek az 1920-30-as évekből Derkovits Gyula, Dési Huber István, Veszelszky Béla, Kassák Lajos és Ámos Imre művei.
Szent Erzsébet templom
1360-ban az itáliai Szienai János ferences rendtársaival együtt építette fel gótikus stílusban az alapfalaiban még ma is meglévő csarnoktemplomot. Előtte a középkorban Remete Szent Antal tiszteletére emelt kórháztemplom állt itt, mellette ispotállyal. Az 1630-as években barokk stílusban építették át a templom hajóját,
a szentély azonban megmaradt eredeti stílusában, mely napjainkig a város kiemelt gótikus emléke. Egyik mellékoltárán látható a fallal körülvett város legrégebbi képe is. Barokk berendezéséből említésre méltóak az oltárok és a szószék.
Szent Márton templom
A hagyomány szerint a szent szülőháza fölé épített templom valójában a Kárpát- medence egyetlen, a IV. század óta folyamatosan használt kultuszépülete. Az egykori temetőkápolna helyén már a IX. században templomot emeltek. A Szentély román kori és gótikus részleteket őriz. Az épület jelenlegi barokk formáját 1668-72 között nyerte el.
A templom előtti kúton áll Rumi Rajki István szobra - Szent Márton megkereszteli édesanyját - emlékeztetve a város és leghíresebb szülöttjének kapcsolatára.
Zsinagóga
Ludwig Schöne tervezte keleti és romantikus elemek felhasználásával az egykori zsidótemplomot, mely 1975 óta hangversenyteremként működik. Mellette a II. világháborúban elhurcolt zsidók emlékműve látható.
Kámoni Arborétum
A Gyöngyös-patak partján fekvő 27 hektáros botanikus kertben a mérsékelt és hideg égöv fa- és cserjefajai láthatók. A gyűjtő- és megőrző tevékenység mellett az arborétum az erdészeti növénynemesítés egyik kutatóbázisa. A kert az év minden szakaszában tartogat látnivalókat, de legkedveltebb látogatási ideje a május, a Rhododendronok virágzási ideje.
Vasi Múzeumfalu
A Vasi Múzeumfalu a megye elmúlt két évszázadának paraszti életformáját, a népi építészeti kultúrát mutatja be. A skanzen 1973-as megnyitása óta 27 településről 43 építmény sikerült átmenteni és újból felépíteni. Őshonos magyar háziállatfajták betelepítése, az itt létrehozott etnobotanikai kert növényvilága, és a rendszerességgel szervezett hagyományőrző programok teszik teljessé, élő és eleven színterekké a múzeumfalu portáit.
Savaria Múzeum
Állandó kiállítások: "Tájak, korok, települések" - A kiállítás a Nyugat-Dunántúl föld- és élettörténetét mutatja be a séi őskőkori falu, a bronzkori Velem-szent Vid-i város és a római Savaria településeit kiemelve. A díszteremben láthatók a Jáki apostolszobrok - a késő román művészet legszebb magyarországi példái. Kőtár: Az alagsori Lapidarium legjelentősebb emlékei a capitoliumi triász szobortorzói, a fogadalmi oltárok, pogány és ókeresztény sírkövek.

Smidt Múzeum
A ház a középkori vár délkeleti bástyájára épült. Ezekre támaszkodnak a pince, illetve az alagsor boltívei. A múzeum alapítója Dr. Smidt Lajos kórházigazgató főorvos volt, aki magángyűjteményét Szombathelynek és a megyének ajándékozta 1968-ban.

0 Response to "Szombathely"

Megjegyzés küldése